alefes silva ilustracje

Enigmatyczny świat Alefesa Silvy

Alefes Silva urodził się w Bogocie w roku 1981. Nie ukończył żadnej szkoły artystycznej. Jest samoukiem. Jego ilustracje pojawiły się w książkach i czasopismach. Ilustrowały publikowane w prasie opowiadania i publikacje cyfrowe.

Alefes Silva obecnie zamieszkuje w dzielnicy na obrzeżach Bogoty. Prace artysty eksponowano w Bogocie, Buenos Aires, La Plata, Limie i Meksyku. W centrum jego twórczości dostrzegamy wrażliwego człowieka. Zwykle pogrążonego w inercji. Zobojętniałego na otaczającą go rzeczywistość, w której został osadzony nie na własne życzenie. Na twarzach prezentowanych postaci maluje się głęboka apatia i bezwładność wobec świata zewnętrznego. Świata chłodnego, przepełnionego tajemniczym i niepokojącym spokojem oraz melancholią. Panujący w pracach ilustratora nastrój jest budowany przy współudziale konsekwentnie stosowanej symboliki. Odnajdujemy ją w przedmiotach, zwierzętach, a niejednokrotnie w surrealnych kreaturach. Jeżeli już odnajdziemy w twórczości Alefesa Silvy wyraz dynamiczniejszych emocji, nie będzie to radość. To lęk i panika, która wynika z odkrycia pewnej zaskakującej i strasznej prawdy.

Na pierwszym planie widziemy wyobcowanie człowieka, uwikłanego w tajemniczą, obfitującą w panoptikum symboli rzeczywistość. Nie sposób nie zauważyć także pragnienia ucieczki w inny, bogatszy w szczęście świat, którego postaci Alefesa Silvy wydają się być świadome i za którym tęsknią.

 

Twórczość Alefesa Silvy

ilustracje Alefes Silva Ilustracje Alefesa Silvy Alefes Silva ilustracje Alefes Silva ilustracja obrazy Alefesa Silvy Sztuka Alefes Silva Ilustrator Alefes Silva  Ilustratorzy Ameryka Południowa Ilustratorzy Południowa Ameryka Ameryka Południowa Ilustracja Południowa Ameryka Ilustracja Silva Alefes Silva Alefes ilustrator Silva Alefes twórczość Silva Alefes ilustracje południowoamerykańscy ilustratorzy Alefes Silva illustrations

Alefes Silva illustration

Strona Alefesa Silvy: www.behance.net/marianalefess