Anna Marczak

Avatar

Anna Marczak

Artystka wizualna, gdańszczanko-warszawianka, absolwentka ASP w Warszawie. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem i działaniami w przestrzeni publicznej. Współrealizatorka projektu „Saski nie śpij!" (w ramach stypendium artystycznego m.st. Warszawy 2017). Prowadzi mniej i bardziej tajne szkicowniki, w których dużo jest niebieskich stron zatytułowanych NIEBO.