ilustracja

11 razy Frida

Od chwili jej śmierci w 1954 roku, aż do późnych lat 70-tych, meksykańska malarka była praktycznie nieznana poza granicami swojego kraju. Dziś jej prace są rozp...