sztuka

Film w obrazie, obraz w filmie

Kinematografia w najprostszej definicji to oczywiście „ruchome obrazy”, ale przenikanie się sztuki malarskiej i filmowej funkcjonuje nie tylko na tak prozaiczne...

11 razy Frida

Od chwili jej śmierci w 1954 roku, aż do późnych lat 70-tych, meksykańska malarka była praktycznie nieznana poza granicami swojego kraju. Dziś jej prace są rozp...