Alafes Silva urodził się w Bogocie w roku 1981. Nie ukończył żadnej szkoły artystycznej. Jest samoukiem. Jego ilustracje pojawiły się w książkach i czasopismach, a także ilustrowały publikowane w prasie opowiadania i publikacje cyfrowe.

Alafes Silva obecnie zamieszkuje w dzielnicy na obrzeżach Bogoty. Prace artysty były eksponowane w Bogocie, Buenos Aires, La Plata, Limie i Meksyku. W centrum jego twórczości dostrzegamy wrażliwego człowieka. Zwykle pogrążonego w inercji, zobojętniałego na otaczającą go rzeczywistość, w której został osadzony nie na własne życzenie. Na twarzach prezentowanych postaci maluje się głęboka apatia i bezwładność wobec świata zewnętrznego, świata chłodnego, przepełnionego tajemniczym i niepokojącym spokojem oraz melancholią. Panujący w pracach ilustratora nastrój jest budowany przy współudziale konsekwentnie stosowanej symboliki, tkwiącej w przedmiotach, zwierzętach, a niejednokrotnie w surrealnych kreaturach. Jeżeli już odnajdziemy w twórczości Alefesa Silvy wyraz dynamiczniejszych emocji, nie będzie to radość, a lęk i panika, wynikająca z odkrycia pewnej zaskakującej i strasznej prawdy.

Dostrzegając na pierwszym planie wyobcowanie człowieka, uwikłanego w tajemniczą, obfitującą w panoptikum symboli rzeczywistość, nie sposób nie zauważyć także pragnienia ucieczki w inny, bogatszy w szczęście świat, którego postaci Alefesa Silvy wydają się być świadome i za którym tęsknią.

 

Strona Alefasa Silvy: www.behance.net/marianalefess