W pracach Luisy Rivery odnajdujemy inspirację naturą, folkiem czy literaturą. Ilustratorka pytana o źródła pomysłów, wskazuje także realizm magiczny. Zagłębmy się na kilka chwil w magiczny świat iberoamerykańskiej artystki!

Luisa Rivera przyszła na świat w Santiago, w roku 1987. W Chile zdobyła tytuł Bachelor of Fine Arts, po czym zadecydowała ukierunkować swój artystyczny rozwój na ilustrację. Dzięki stypendium Fulbrighta znalazła się w Minneapolis College of Art and Design (USA), gdzie zdobyła tytuł magistra na kierunku ilustracja. Obecnie artystka mieszka i tworzy w Londynie. Strona artystki: https://www.luisarivera.cl/

Luisa Rivera, White Fields

W pracach Luisy Rivery odnajdujemy inspirację naturą, folkiem czy literaturą. Pytana o źródła pomysłów, wskazuje także na realizm magiczny. W otaczającej nas rzeczywistości każdego dnia dostrzega niesamowite, nadnaturalne zjawiska, które odgrywają ważną rolę podczas procesu twórczego opowiadania o widzianym świecie. Artystka swoje prace określa jako symboliczne i narracyjne. Ilustracja jest dla niej formą przekraczania granic mowy i pisma, ukochaną ideą wypowiedzi, jak również komunikacji.

Prace Luisy Rivera charakteryzują się uproszczonymi formami, które jednak w obrębie kompozycji pozostają uporządkowane w pewną hierarchię. Ilustratorka najczęściej tworzy wykorzystując akwarele, gwasz, farby akrylowe jak również ołówek. Ilustracje artystki pojawiają się w książkach, magazynach, gazetach, a także na licznych wystawach.